Cursos dispoñíbeis

BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL

BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL

Formación básica para voluntarios de protección civil

A redacción de actas e informes en materia forestal e medioambiental

A redacción de actas e informes en materia forestal e medioambiental

Elaborar actas e informes en materia forestal e medioambiental

CURSO BASICO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

CURSO BASICO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

Obxectivos: - Adquirir os coñecementos básicos en prevención de ...

Moodle para profesores

Moodle para profesores

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Protección de datos de carácter persoal e ciberseguridade

Protección de datos de carácter persoal e ciberseguridade

Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Actualización á nova administración electrónica

Actualización á nova administración electrónica

Rescate policial no medio acuático

Rescate policial no medio acuático

Patrón de embarcacións de lecer

Patrón de embarcacións de lecer

A vía: regulación, competencias, responsabilidade e análise

A vía: regulación, competencias, responsabilidade e análise

Control de drogas: criterios xudiciais

Control de drogas: criterios xudiciais

Controis de alcoholemia. Criterios xudiciais, penais e administrativos

Controis de alcoholemia. Criterios xudiciais, penais e administrativos

Protocolos de actuación nos controis de velocidade: criterios xudiciais

Protocolos de actuación nos controis de velocidade: criterios xudiciais

Novas técnicas na toma de datos na investigación de accidentes

Novas técnicas na toma de datos na investigación de accidentes

Actuacións policiais con incidencia no tráfico e sinalización circunstancial

Actuacións policiais con incidencia no tráfico e sinalización circunstancial

Autocad para elaboración de atestados

Autocad para elaboración de atestados

Reciclaxe Policía Administrativa

Reciclaxe Policía Administrativa

Protocolos de actuación policial ante delitos de odio

Protocolos de actuación policial ante delitos de odio

Actualización en normativa de armas

Actualización en normativa de armas

Protección integral da muller vítima de violencia de xénero

Protección integral da muller vítima de violencia de xénero

TITORIA

TITORIA

Menores, conductas de riesgo, delitos y convivencia

Menores, conductas de riesgo, delitos y convivencia

Autocad para Promoción de Policía Local

Autocad para Promoción de Policía Local