Cursos dispoñíbeis

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Básico de protección civil (Recuperación)

Básico de protección civil (Recuperación)

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Intervención con vehículos especiais

Intervención con vehículos especiais

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Dámosche a benvida ao curso de Intervención con Risco Eléctrico da ...

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Baseado na lexislación de referencia no marco da PRL, o Sistema Nac...

Investigación causal de incendios

Investigación causal de incendios

Adaptado ao Real Decreto 1053/1985, 25 de maio, sobre ordenación da...

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Investigación causal de incendios

Investigación causal de incendios

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Intervención en vehículos especiais

Intervención en vehículos especiais

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Prevención e loita contra incendios urbanos e forestais

Inglés básico na atención á cidadanía

Inglés básico na atención á cidadanía

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Organización de eventos multitudinarios, eventos deportivos e probas de motor

Organización de eventos multitudinarios, eventos deportivos e probas de motor

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Intervención práctica nos casos de maltrato animal

Intervención práctica nos casos de maltrato animal

Automatriculación

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

Automatriculación

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Automatriculación

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Automatriculación

Venta de alcohol a menores

Venta de alcohol a menores

Automatriculación

Venta ambulante

Venta ambulante

Automatriculación

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

Automatriculación

Introdución á seguridade informática. OSINT

Introdución á seguridade informática. OSINT

Automatriculación

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Automatriculación

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Automatriculación

Intervención policial co home maltratador

Intervención policial co home maltratador

Automatriculación

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Automatriculación

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Automatriculación

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

Sexting, sextorsion e violencia de xénero dixital (Ed.1)

Sexting, sextorsion e violencia de xénero dixital (Ed.1)

Vehículos de Movilidade Personal (Ed.2)

Vehículos de Movilidade Personal (Ed.2)

Seguridade informática e ciberseguridade (Ed.2)

Seguridade informática e ciberseguridade (Ed.2)

Patrón de embarcacións de lecer (2021/2)

Patrón de embarcacións de lecer (2021/2)

Patrón de embarcacións de lecer (2021/1)

Patrón de embarcacións de lecer (2021/1)

Autocad 2020

Autocad 2020

Curso superior de linguaxe administrativa

Curso superior de linguaxe administrativa

Curso medio de linguaxe administrativa

Curso medio de linguaxe administrativa

Actualización en materia de menores (XIII Promoción)

Actualización en materia de menores (XIII Promoción)

Titoría

Titoría

Investigación de accidentes de tráfico

Investigación de accidentes de tráfico

4ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Navia- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4