Cursos dispoñíbeis

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Organización das operacións aéreas na extinción e comunicación cos medios aéreos

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Básico de protección civil (Recuperación)

Básico de protección civil (Recuperación)

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Básico de protección civil - 6ª edición

Básico de protección civil - 6ª edición

Básico de protección civil - 5ª edición

Básico de protección civil - 5ª edición

Básico de protección civil - 4ª edición

Básico de protección civil - 4ª edición

Básico de protección civil - 2ª edición

Básico de protección civil - 2ª edición

Básico de Protección Civil - 1ª edic

Básico de Protección Civil - 1ª edic

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Baseado na lexislación de referencia no marco da PRL, o Sistema Nac...

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Apertura de portas en edificios e vehículos

Apertura de portas en edificios e vehículos

Apertura de portas en edificios e vehículos

Apertura de portas en edificios e vehículos

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Básico de protección civil

Básico de protección civil

Básico de protección civil

Básico de protección civil

Básico de protección civil

Básico de protección civil

Condución de vehículos todoterreo

Condución de vehículos todoterreo

Intervención en vehículos especiais

Intervención en vehículos especiais

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Intervención en vehículos especiais

Intervención en vehículos especiais

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Intervención en emerxencias para o persoal dos GES

Intervención en emerxencias para o persoal dos GES

Procedemento e responsabilidade dos voluntarios/as de protección civil na regulación do tráfico

Procedemento e responsabilidade dos voluntarios/as de protección civil na regulación do tráfico

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Inglés básico na atención á cidadanía

Inglés básico na atención á cidadanía

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

Titoría

Titoría

Investigación de accidentes de tráfico

Investigación de accidentes de tráfico

Criminoloxía

Criminoloxía

Socorrismo e primeiros auxilios

Socorrismo e primeiros auxilios

Ocupación de Inmobles e Captación de Imaxes (Mandos 2021)

Ocupación de Inmobles e Captación de Imaxes (Mandos 2021)

Protocolo Cero Violencia de Xénero (Mandos 2021)

Protocolo Cero Violencia de Xénero (Mandos 2021)

Seguridade informática e ciberseguridad (Mandos 2021)

Seguridade informática e ciberseguridad (Mandos 2021)

INTELIGENCIA Y TERRORISMO

INTELIGENCIA Y TERRORISMO

RISCOS PSICOSOCIAIS ASOCIADOS Á FUNCIÓN POLICIAL

RISCOS PSICOSOCIAIS ASOCIADOS Á FUNCIÓN POLICIAL

Lei orgánica 7/2021, de 26 de maio, de protección de datos persoais

Lei orgánica 7/2021, de 26 de maio, de protección de datos persoais

Ciberseguridad para usuarios

Ciberseguridad para usuarios

JUEGO EN GALICIA

JUEGO EN GALICIA

ANALISTA GESTUAL EN LA ACCIÓN POLICIAL

ANALISTA GESTUAL EN LA ACCIÓN POLICIAL

LA ORDEN DE PROTECCIÓN

LA ORDEN DE PROTECCIÓN

ETICA E DEONTOLOXÍA POLICIAL

ETICA E DEONTOLOXÍA POLICIAL

PREVENCIÓN E DETECCIÓN DO CIBERBULLING

PREVENCIÓN E DETECCIÓN DO CIBERBULLING

INTERVENCIÓN POLICIAL NO TRANSPORTE DE ESTRADA

INTERVENCIÓN POLICIAL NO TRANSPORTE DE ESTRADA

PATRÓN DE EMBARCACIÓNS DE LECER

PATRÓN DE EMBARCACIÓNS DE LECER

DENUNCIA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

DENUNCIA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

NOVIDADES LEI 18/2021, DE 20 DE DECEMBRO. MODIFICACIÓN DA LEI SOBRE TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

NOVIDADES LEI 18/2021, DE 20 DE DECEMBRO. MODIFICACIÓN DA LEI SOBRE TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

ASPECTOS PROCESAIS E XURISPRUDENCIAIS DA PROBA TESTIFICAL AS SUAS REPERCUSIÓNS PENAIS

ASPECTOS PROCESAIS E XURISPRUDENCIAIS DA PROBA TESTIFICAL AS SUAS REPERCUSIÓNS PENAIS

VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR (VTC)

VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR (VTC)

LEI 17/2021, DE 15 DE DECEMBRO SOBRE O RÉXIME XURÍDICO DOS ANIMAIS

LEI 17/2021, DE 15 DE DECEMBRO SOBRE O RÉXIME XURÍDICO DOS ANIMAIS

DENUNCIA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS ESPAÑOLES

DENUNCIA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS ESPAÑOLES

TRANSPORTE E VERTIDO DE RESIDUOS

TRANSPORTE E VERTIDO DE RESIDUOS

INTERVENCIÓN POLICIAL CON GRAFFITIS

INTERVENCIÓN POLICIAL CON GRAFFITIS

PROTECCIÓN PENAL DOS AXENTES DA AUTORIDADE

PROTECCIÓN PENAL DOS AXENTES DA AUTORIDADE

INTERVENCIÓN POLICIAL CON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

INTERVENCIÓN POLICIAL CON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Hola:Antes de nada me gustaría daros la bienvenida a este curso en ...

ACTUACIÓN POLICIAL CON VMP

ACTUACIÓN POLICIAL CON VMP

Control de transportes de mercadorías perigosas

Control de transportes de mercadorías perigosas

Placement Test-Ed3

Placement Test-Ed3

Educación física

Educación física

Dereitos fundamentais

Dereitos fundamentais

Investigación de accidentes de tráfico

Investigación de accidentes de tráfico

Socorrismo e salvamento acuático

Socorrismo e salvamento acuático

Curso medio de linguaxe administrativa galega

Curso medio de linguaxe administrativa galega

Curso medio de linguaxe administrativa galega

Curso medio de linguaxe administrativa galega

Curso superior de linguaxe administrativa galega

Curso superior de linguaxe administrativa galega

1ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Rúa- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Monforte- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Carballo- Seguridade no uso de vehículos 4x4

10ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

10ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

9ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

9ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

8ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

8ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

7ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

7ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

6ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

6ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Estrada- Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

7ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

7ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

6ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

6ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Pontevedra - Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

5ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Celanova - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Friol - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición As Pontes - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Meira - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

4ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

3ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición A Rúa - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4

2ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4

1ª edición Navia - Seguridade no uso de vehículos 4x4