Cursos dispoñíbeis

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Intervención con vehículos especiais

Intervención con vehículos especiais

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Dámosche a benvida ao curso de Intervención con Risco Eléctrico da ...

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Baseado na lexislación de referencia no marco da PRL, o Sistema Nac...

Investigación causal de incendios

Investigación causal de incendios

Adaptado ao Real Decreto 1053/1985, 25 de maio, sobre ordenación da...

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Intervención en emerxencias para o persoal dos GES

Intervención en emerxencias para o persoal dos GES

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Intervención práctica nos casos de maltrato animal

Intervención práctica nos casos de maltrato animal

Automatriculación

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

Automatriculación

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Automatriculación

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Automatriculación

Venta de alcohol a menores

Venta de alcohol a menores

Automatriculación

Venta ambulante

Venta ambulante

Automatriculación

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

Automatriculación

Introdución á seguridade informática. OSINT

Introdución á seguridade informática. OSINT

Automatriculación

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Automatriculación

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Automatriculación

Intervención policial co home maltratador

Intervención policial co home maltratador

Automatriculación

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Automatriculación

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Automatriculación

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

Drons. Marco de regulación: dun réxime restrictivo a unha maior liberalización

Drons. Marco de regulación: dun réxime restrictivo a unha maior liberalización

Introdución ao traballo 3D con Sketchup. Infografía e simulación en accidentes de tráfico

Introdución ao traballo 3D con Sketchup. Infografía e simulación en accidentes de tráfico

Lingua de signos para a atención á cidadanía

Lingua de signos para a atención á cidadanía

Inspección policial do transporte por estrada

Inspección policial do transporte por estrada

Atención á diversidade: ferramentas e habilidades socio persoais

Atención á diversidade: ferramentas e habilidades socio persoais

Mellora das habilidades comunicativas

Mellora das habilidades comunicativas

Protección penal dos axentes da autoridade

Protección penal dos axentes da autoridade

Xestión intelixente das redes sociais nas administracións públicas

Xestión intelixente das redes sociais nas administracións públicas

Patrón de embarcacións de lecer

Patrón de embarcacións de lecer

Bandas xuvenís, moteiras, latinas. Grafittis

Bandas xuvenís, moteiras, latinas. Grafittis

Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica

Intervención no tráfico, prevención e sinalización

Intervención no tráfico, prevención e sinalización

Participacion en eventos y pruebas deportivas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Participacion en eventos y pruebas deportivas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Aplicación práctica da Ley de Seguridade Cidadá

Aplicación práctica da Ley de Seguridade Cidadá

Vehiculos de Movilidad Personal

Vehiculos de Movilidad Personal

Recollida de evidencias dixitais

Recollida de evidencias dixitais

Identificación de vehículos

Identificación de vehículos

Denuncia e inmovilización de vehículos españois

Denuncia e inmovilización de vehículos españois

Denuncia e inmovilización de vehículos estranxeiros

Denuncia e inmovilización de vehículos estranxeiros

Captación de imágenes por los cuerpos policiales

Captación de imágenes por los cuerpos policiales

Ocupación ilegal de inmuebles

Ocupación ilegal de inmuebles

Seguridade informática e ciberseguridade

Seguridade informática e ciberseguridade

Sustancias Psicoactivas

Sustancias Psicoactivas

Level 2

Level 2

Titoría

Titoría

Investigación de accidentes de tráfico

Investigación de accidentes de tráfico