Cursos disponibles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en material de incendios en dispositivos móbiles

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Sistema de radiocomunicacións TETRA

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios

Básico de protección civil (Recuperación)

Básico de protección civil (Recuperación)

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Xestión de emerxencias derivadas de riadas e inundacións. Aplicación do método GOM

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Organización e Seguridade en Eventos multitudinarios, Probas deportivas e Eventos do motor

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: A comunidade xorda e a lingua de signos

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Inglés básico para a asistencia á cidadanía

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Colaboración do Voluntariado de PC ante grandes concentracións

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Procedemento e responsabilidade dos Voluntarios de PC na regulación do tráfico

Intervención con vehículos especiais

Intervención con vehículos especiais

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Aplicacións da termografía e detección de gases nos servizos de extinción de incendios

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Te damos la bienvenida al curso de Intervención con Riesgo Eléctric...

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Baseado na lexislación de referencia no marco da PRL, o Sistema Nac...

Investigación causal de incendios

Investigación causal de incendios

Adaptado ao Real Decreto 1053/1985, 25 de maio, sobre ordenación da...

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Control e intervención en nidos de Vespa Velutina

Apertura de portas en edificios e vehículos

Apertura de portas en edificios e vehículos

Intervención en espazos confinados

Intervención en espazos confinados

Investigación causal de incendios

Investigación causal de incendios

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Técnicas de excarceración e extracción de vítimas en accidentes de tráfico

Intervención en vehículos especiais

Intervención en vehículos especiais

Intervención con risco eléctrico

Intervención con risco eléctrico

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Aplicación da PRL nos servizos de extinción de incendios e salvamento

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Rescate en ríos, riadas e inundacións

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Normativas e instalacións de prevención de riscos de incendios e emerxencias

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Procedemento e responsabilidade dos voluntarios/as de protección civil na regulación do tráfico

Procedemento e responsabilidade dos voluntarios/as de protección civil na regulación do tráfico

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Condución de vehículos todoterreo en asfalto

Inglés básico na atención á cidadanía

Inglés básico na atención á cidadanía

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Colaboración do voluntariado de protección civil en dispositivos ante grandes concentracións humanas

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Atención á diversidade: a comunidade xorda e a lingua de signos

Organización de eventos multitudinarios, eventos deportivos e probas de motor

Organización de eventos multitudinarios, eventos deportivos e probas de motor

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Medidas preventivas ante o Covid-19 na acción do voluntariado de protección civil

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Actuación inicial coas vítimas de violencia de xénero

Condución de vehículos todoterreo

Condución de vehículos todoterreo

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Patrón de embarcacións de lecer (PEL-2)

Auto-matriculación

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

O informe pericial. Referencia á Pericial Iniformática

Auto-matriculación

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Intervención policial en materia sanitaria segundo a ley de Saúde de Galicia

Auto-matriculación

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Horarios comerciais e proteción das persoas consumidoras

Auto-matriculación

Venta de alcohol a menores

Venta de alcohol a menores

Auto-matriculación

Venta ambulante

Venta ambulante

Auto-matriculación

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

A PROTECCIÓN DE DATOS TRAS A LEI ORGÁNICA 7/2021, SOBRE INVESTIGACIÓNS PENAIS

Auto-matriculación

Introdución á seguridade informática. OSINT

Introdución á seguridade informática. OSINT

Auto-matriculación

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Conceptos básicos sobre Violencia de Xénero

Auto-matriculación

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Atención á muller vítima da Violencia de Xénero

Auto-matriculación

Intervención policial co home maltratador

Intervención policial co home maltratador

Auto-matriculación

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Actuación básica ante emerxencias sanitarias

Auto-matriculación

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Básico sobre Leyes 39/2015 y 40/2015

Auto-matriculación

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

Sustancias Psicoactivas. Conceptos básicos e tipos

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Cambios en el régimen metrológico. Circular FGE de 27 de Mayo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Imprudencia grave y menos grave. Referencia a Dictamen F.G.E de 17 de Marzo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

WEBINAR Captación de imágenes. Referencia L.O. 7/2021 de 26 de Mayo

Protección de datos no eido policial: especial referencia á Lei Orgánica 7/2021

Protección de datos no eido policial: especial referencia á Lei Orgánica 7/2021

LGTBI. Dereitos humáns e igualdade de xénero

LGTBI. Dereitos humáns e igualdade de xénero

Level 10-Ed.2

Level 10-Ed.2

Titoría

Titoría

Investigación de accidentes de tráfico

Investigación de accidentes de tráfico

Criminoloxía

Criminoloxía

Socorrismo e primeiros auxilios

Socorrismo e primeiros auxilios

Ocupación de Inmobles e Captación de Imaxes (Mandos 2021)

Ocupación de Inmobles e Captación de Imaxes (Mandos 2021)

Protocolo Cero Violencia de Xénero (Mandos 2021)

Protocolo Cero Violencia de Xénero (Mandos 2021)

Seguridade informática e ciberseguridad (Mandos 2021)

Seguridade informática e ciberseguridad (Mandos 2021)